Çocukların Büyüme Haritası: Olgunluğa Dayalı Kümülatif Boy Hız Eğrileriyle Yetişkin Boyunun Tahmini

Sporda AKIŞ Kuramı; sporcunun beceri düzeyine göre antrenman içeriğinin planlanması anlamına gelmektedir. Biyolojik yaş (olgunluk düzeyi); ise sporcunun gelişim döneminde fiziksel olarak ERKEN-NORMAL-GEÇ gelişim dönemlerini ifade etmektedir. Gelişim çağındaki çocuk ve gençlerde takvim yaşına göre biyolojik olgunluk düzeylerinin +/- 2 yaş değiştiği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Her biyolojik olgunluk evresinde çocuk ve gençlerde atletik performans değerleri; esneklik, koordinatif beceriler, kuvvet, dayanıklılık, sürat, çeviklik ve reaksiyon motor becerileri gelişiminde en verimli olduğu dönemler bulunmaktadır. Sağlıklı ve üst düzey sporcu gelişimi için bu dönemlerin tespiti ve değerlendirilmesi antrenman içerisinde kişisel özelliklerin gelişimine katkı sağlamaktadır.

Sporda akış kuramı sporcuların antrenman düzeylerinin can sıkıntısı ve kaygı duymaması uzun süreli spor yapabilmesi için, beceri düzeylerine göre antrenman planlanmasını öngörür, biyolojik olgunluk tespiti yapıldığında kişinin ve grubun antrenmanda beceri düzeyine göre antrenman planlaması yapılabilmesi ya da antrenman içerisinde gruplama yöntemi kullanılarak en verimli dönemlere göre çalışılması gerektiğini savunmaktadır. Akış kuramı psikolojik olarak durumu değerlendirirken, biyolojik olgunlaşma fiziksel olgunluk olarak durumu değerlendirmektedir. Dolayısıyla her iki bilimsel çalışmada çocuk ve gençlerin antrenman esnasında hem psikolojik olarak kaygı ve can sıkıntısına düşmeden uzun süre spor yaşantısını devam ettirmeleri hem de olgunluk düzeylerine göre çalışılması gerekliliğini savunmuştur.

Kurduğumuz bu sistemle sporda akış kuramından çıkmadan kişisel becerilerinin gelişimine katkı sunan bir gelişim takibi ve antrenman öneri geliştirme platformu olarak değerlendirilebilir

SHARE:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Related Posts