Biz

VİZYON

Çocuk ve gençlerin sağlık temelli bir yaklaşımla sportif yaşantılarına katkı sağlamak.

MİSYON

Gelişen sağlık ve spor endüstrisi içerisinde spor alanında yapılan bilimsel çalışmaları sahaya entegre etmek, sağlık ve spor amaçlı teknolojik malzemeler kullanarak sporcu, antrenör ve klüplerin sportif kazanımlarını artırmak.

HAKKIMIZDA

Sporda Performans Gelişimi; spor alanında yapılan bilimsel çalışmalar incelendiğinde, yeteneğin ve spor dalına ilginin yanı sıra, Atletik Performans ve Sağlıklı Yaşam temeline dayanmaktadır.

Üst yaş gruplarında yapılan performans ölçümleri ve laboratuvar testleri gelişimini tamamlamış sporcular üzerinde uygulanmaktadır. Ancak alt yaş gruplarında gelişim değerlendirmesi ve sağlıklı yaşama yönelik analiz ve değerlendirmeler yapılmadan gelişen çocuklar tesadüfi ya da özel çalışmalar sonucunda başarılı sporcular olabilmektedir.

İnsan faktörünün değişken yapısı ve düşüncesiyle birlikte sporda gelişim problemini; yaşamsal kaygılar eğitim, iş, yer değişikliği, antrenör faktörlerini de gözeterek değerlendirdiğimizde; kurduğumuz bu sistemle amacımız, %100başarıya ulaşmak için, sporcu gelişiminde bilime dayalı yöntem ve analizler kullanarak,
ülkemizdeki sporcu, antrenör, yönetici ve aile bilincine olağanüstü katkı sağlayacağından eminiz.

GEREKÇELERİMİZ

Spor alanında bilimsel çalışmalarının sahada kullanılmasını sağlamak.
Dünyada kullanılan yeni bilimsel temelli antrenman ve gelişim yaklaşımlarının ülkemize entegrasyonu sağlamak.
Spor Yöneticilerinin spor bilimi alanında yapılan çalışmalara daha etkin katılımlarını sağlamak.
Antrenörlerin spor bilimi ışığında kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak ve antrenman planlamalarını daha efektif hale getirmelerini sağlamak.
Antrenörlerin gözlem yolu ile analizlerinin yanında bilimsel verilerle sporcularını takip etmelerini sağlamak.
Sporcuların atletik performans potansiyellerini görmelerini sağlamak.
Spor alanında digital dönüşüm ve teknoloji kullanımının artmasını sağlamak.
Spor Kulüplerinin hizmet kalitelerinin artmasını sağlamak.
Sporda başarı ve sağlıklı yaşam kalitesini arttıracak tedbirler almak.
Velilerin sporun temel bileşenleri konusunda bilgilendirmek ve çocukları hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmalarını sağlamak.